Lägga laminatgolv

Våra laminatgolv är idag väldigt lättlagda och finns i flera olika kvalitetsnivåer och prisklasser. Från extremt vattentåliga laminatgolv passande kök och hall till laminatgolv för offentliga utrymmen. I Upsala Färgs laminatguide får du all information om vad du bör tänka på när du ska lägga ett laminatgolv.

Guide Lägga laminatgolv

Utrustning

 • Stämjärn
 • Tumstock
 • Borr
 • Penna
 • Vinkelhake
 • Gummiklubba
 • Fogsvans, cirkelsåg eller sticksåg
 • Golvmellanlägg (foam med eller utan ångspärr)
 • Distanskilar
 • Rörmanschetter
 • Golvsocklar

Viktigt att tänka på när du lägger laminatgolv

Laminatgolv läggs med flytande golvläggning vilket innebär att golvet inte limmas, spikas eller skruvas, istället läggs det flytande ovanpå underlaget. Laminatgolvets egenskaper liknar trägolvets, då det till stor del består av just trä. Det innebär att golvet rör på sig i takt med att temperaturen och luftfuktigheten i rummet förändras.

 • När rummet har en högre luftfuktighet t.ex. på sommaren, sväller golvet, när rummet har en lägre luftfuktighet t.ex. under vintern krymper golvet.
 • Tänk på att inte sätta brädorna för tätt mot fasta föremål. Avståndet mellan golv och vägg kallas rörelsefog och det bör vara minst 8 mm mot alla fasta föremål som t.ex väggar, trappor, dörrkarmar, trösklar dörröppningar osv. Även tunga föremål som köksöar eller kaminer anses som fasta föremål och ska behandlas därefter.
 • För att rörelsefogen inte ska synas sätter du sedan en sockel eller list över. Men det gör du först efter att du har lagt alla brädorna på plats och tagit bort kilarna.
 • Innan du lägger laminatgolvet

Innan du lägger laminatgolvet

Förutsättningarna för att du ska kunna lägga ett laminatgolv är att det existerande golvet är helt plant, fast, rent och torrt. Mindre ojämnheter går att fylla med grålumppapp men om du har större ojämnheter på betonggolv krävs spackling. Om det finns risk för tillskjutande fukt i undergolvet måste du lägga in en ångspärr. Ångspärren krävs också om du ska lägga laminatgolv på golvvärme.

Vilken riktning ska laminatgolv ligga i?

Vilket håll man väljer att lägga golvet åt kan spela en avgörande roll för hur rummet uppfattas. Det kan antingen harmonisera med rummet eller få rummet att upplevas som stökigt och rörigt. 

Om du har ett avlångt rum är det vanligaste att man lägger golvet i rummets längdriktning, då kan du skapa en lugnare känsla av rummet. Har du istället ett fyrkantigt rum kan du även lägga brädorna mot rummets största ljusinsläpp. 

Tänk också på att mäta upp hur många brädrader du kommer att behöva. Om du ser att sista brädraden kommer att bli väldigt smal, ca 5 cm eller smalare, så bör du såga bort en del av första brädans bredd för att få ett enklare och mer hållbart avslut.

Lägg laminatgolv

Öppna förpackningen, ta ut brädorna och låt dem ligga plant i rummet i minst 48 timmar innan du börjar lägga golvet. Om golvet får en chans att anpassa sig till rummets klimat så blir det mindre risk att golvet rör sig för mycket efter läggning. Du bör också tänka på att inte låta temperaturen sjunka under 18 grader varken före, under eller efter golvläggningen. Luftfuktigheten påverkar också golvet, så den bör ligga mellan 30-60%. När det gäller designen på laminatgolvet upprepar sig mönstret med jämna mellanrum. Detta kan variera mellan olika fabrikat. Ha därför det i åtanke när du lägger ut brädorna, så att du inte lägger två liknande brädor bredvid varandra. 

Mät ut brädorna, markera var de ska kapas, såga dem och klicka sedan i  dem i varandra. Om du sågar med en fogsvans ska brädorna sågas från ovansidan. Använder du däremot en cirkelsåg eller sticksåg så ska du såga från brädornas baksida.